Villfiske til avlsprogrammet

Uke 38 har vært en spennende uke! Da dro nemlig vi som jobber med avlsprosjektet Arctic Red (se egen fane) til fjells sammen med et team fra Høgskolen i Hedmark og prøvde å få fatt i litt flott gyterøye, der avkommet skal inkorporeres i røyeavlsprogrammet som vi holder på å etablere. Det ryktes om gode vekstgener på denne fisken fra Savalen på Tynset, og det er en kjærkommen egenskap hos et avlsdyr.

20160920_202304

For å forstyrre gyteprosessen minst mulig var det viktig å gå raskt til verks og fange det vi trengte på samme dag. Vi kunne se de stod tett i tett på steinbunnen der hannene gjorde sitt beste for å imponere horøya, og det var virkelig interessant å se på parringsleken. De sirkler rundt hverandre og hannfisken legger seg langsmed hoen og liksom vibrerer og vrikker på kroppen som signal på at han har lyst å gyte sammen med henne. Noen hanner var til og med rett så frempå og prøvde å sjarmere ved å “kysse” hoen langs siden med tunga. Hoene derimot er selektive og kresne, og ser etter den flotteste og rødeste hannen, og kan virke riktig så overlegne der de overser de fleste beilerne.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Vi satte ut not som gjerdet fisken inne, og fikk fisken fort over i baljer og ruser. Var overrepresentert med hannfisk, men jaggu var det noen flotte store hofisk der også. Noen av dem var såpass store at vi ikke trengte å stryke dem tomme, de fikk beholde litt av rogna selv og kunne gyte videre etterpå da vi slapp dem løs igjen. Fisken vi fanget ble selvsagt satt levende ut igjen i sjøen, slik at de får en ny sjanse til å gyte neste år. Slik kan man også justere populasjonsstørrelsen i et vann uten at en innsnevrer fiskens genetiske variasjon og lager flaskehals.

20160920_190535

Etter at fangsten var sikret så var det sortering som stod for tur. Gytemoden hannfisk og hofisk ble separert, tomme fisk ble satt ut igjen, hofisk som måtte modne litt mer fikk egen ruse, og gjeldfisk ble hevet ut igjen etter å ha fått kjeft for å snike seg med på festen. Så var det å få strøket fisken i full fart og tatt prøver av rognvæsken og melken. Rogna som skal settes inn på avlsstasjonen må nemlig sjekkes for BKD, IPN og Furunkulose for å sikre at det ikke dras smitte fra et sted til et annet. Er selvsagt svært liten sjanse for at røya her er bærere, men slik er nå reglene, og best å være sikker. Full fart med ekspress over natt til analyse.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ruser er best å holde fisken i siden den tillater kontinuerlig utbytting av vann i motsetning til kar eller bøtter.

20160920_201022

Sorteringskar; gyteklar hannfisk

20160920_190335

20160920_194606 20160920_201217

Denne fisken her ville helst ikke være med på opplegget.

20160920_203417

Bedøvelse måtte til for å ikke stresse fisken under stryking. Men etter å ha hvilt seg litt, er de akkurat som før igjen!

20160920_203527

Se på denne flottingen her da! Stor hunnfisk! Hadde store mengder rogn, så hun fikk gyte videre selv etterpå.

20160920_204332

20160920_194213

Solnedgangen fikk vi også nyte!

Takk til Høgskolen i Hedmark for at de var med på ekspedisjonen, og til Hedmark fylkeskommune og Savalen fiskeforening for alle tillatelser til å hente ut litt genetikk 🙂

Siden ble sist oppdatert: 17. juni 2021 - 14:58;