Vannkonsesjonen er i boks for Oppdal Fjellmat & Fjellfisk

Oppdal Fjellmat og Fjellfisk planlegger industriskala brunørretoppdrett på Driva. En stor milepæl er å få innvilget konsesjon for vannuttak ved Norges Vassdrag og Energidirektorat. Med denne tillatelsen på plass er det klarsignal for å få akvakulturkonsesjonssøknaden behandlet.

Les mer her og her

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;