Storfisken er tilbake i dårlig fiskevann

Nok et eksempel på hvilken tusenkunstner røya kan være. Overfiske av alle de største rovrøyene (og ørretene) i Takvatnet i Troms førte til at de røyene som overlevde var kun de som hadde valgt å være liten planktonspiser som livsstrategi. Vannet ble etterhvert totalt overbefolket av småfisk som kun livnærte seg av dyreplankton, og det blir det ihvertfall dårlig sportsfiske utav. Etter nedfisking i forholdet 1:5 og etablering av 50/50 ration på ørret og røya, samt forbud mot garnfiske, er nok engang storfisken tilbake 

http://forskning.no/hav-og-fiske-naturressursforvaltning-naturvern/2017/08/stororreten-er-tilbake-i-darlige-fiskevann

foto: Rune Knudsen; forskning.no- se link over.

 

Siden ble sist oppdatert: 29. september 2020 - 09:41;