Det satses på nye arter

Det satses stadig på andre fiskearter enn laks! Dette er akkurat like aktuelt for arktisk røye, og har også gode forutsetninger for å lykkes!

http://ilaks.no/vil-investere-en-halv-milliard-pa-landbasert-oppdrett-av-fjellorret/

orret-ilaks

foto: se ilaks reportasje over. Tony Warellus.

Siden ble sist oppdatert: 8. januar 2020 - 13:34;