Røyenytt

Etter seneste medlemsmøte i Norsk Røyeforum kunne man med glede oppsummere noen produksjonstall fra siste tiden:

  • Eksport av røye er økende og var den høyeste noensinne i Norge i 2021
  • På tross av pandemien holdt eksportprisene seg oppe
  • År 2022 vil være nytt toppår for norsk røyeproduksjon, en dobling av produksjonen siden 2019
  • Avlsprogrammet Arctic Red kunne skilte med ny produksjonsrekord på 1 150 000 øyerogn vinteren 2021/2022, og nærme utsolgt.
  • Rognkvaliteten fra avlsprogram er lovende, og data og gode tilbakemeldinger rapporteres tilbake fra oppdrettere
  • Etablerte kunder viser interesse for langtidskontrakter for kjøp av røyerogn fra avlsprogram og ønsker med dette å kunne utvide produksjonskapasitet
  • Arctic Red ser nå på løsninger for å utvide produksjonskapasitet for å møte nasjonal etterspørsel

 

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;