Opprinnelse og habitat

Opprinnelse:

Røya er den ferskvannsfisken som kom aller først til Skandinavia etter den siste istiden. Fisken fulgte elver og strømmer som ble dannet av breene, og endte opp langt nord. Den har sirkumpolar utbredelse og befinner seg bare på den nordlige halvkule i Norge, Svalbard, Sverige, Island, Finland, Russland, Grønland og Canada. Lenger sør finnes røya bare i kalde brevann i bl.a. Østerrike, Storbritannia og Irland.

Habitat:

Røya er en utpreget arktisk fisk der den foretrekker dype, kalde og oksygenrike innsjøer med stillegående vann, og den er den eneste ferskvannsfisken som kan leve så langt nord og som fremdeles vokser når vanntemperaturen nærmer seg 0 grader celsius. Røya har ikke høy varmetåleranse og vil begynne å dø rundt 23-25 grader celsius.

De fleste røyebestandene i Norge bor i ulike fjellvann, men oppover i Nord-Norge finnes det endel sjørøye også. I lovverket blir all røye nord for Trondheim klassifisert som anadrom røye, selv om det ikke er alle som har tilgang på havet.

polar

 

 

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;