Røye kan forsvinne dersom temperaturene fortsetter å stige

Røye trives i kaldt vann og kalles derfor ofte «den nordlige landsdels fisk». I Sør-Norge skal en del røyebestander ha blitt utryddet eller skadet på grunn av forsuring.

Les mer her

Siden ble sist oppdatert: 8. oktober 2019 - 16:00;