Konsesjon

For å kunne begynne med akvakultur må man ha tillatelse/konsesjon fra offentlig myndighet.

En konsesjon inneholder både tillatelse til vannuttak fra NVE, samt akvakulturkonsesjon med utslippstillatelse. Fylkeskommunen er organet som sammenstiller og fatter vedtak etter saksbehandling fra både Statsforvalter, Mattilsynet og evt Fiskeridirektoratet.  NVE sin vanntillatelse må foreligge før akvakulturkonsesjonssøknaden kan behandles. Ved saksbehandling tilkommer et gebyr.

Fylkeskommunen kan gi mer informasjon for ditt aktuelle område.

 

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;