Drift

Det er flere krav som må oppfylles ved drift av et akvakulturanlegg for å sikre dyrevelferd og forhindre sykdom.

Akvakulturdriftsforskriften står hva man må forholde seg til, og den tar bl.a for seg

 • Generelle bestemmelser til forsvarlig drift; kompetansekrav
 • Beredskapsplan
 • Mottak av dyr
 • Helsekontroll og varsling
 • Slakting og håndtering av døde dyr
 • Alarmer
 • Vannkvalitet (se egen fane)
 • Tetthet (NB: røye har ikke samme krav som laks)
 • Fôring
 • Håndtering og stell
 • Miljøovervåkning
 • Rømning (se egen fane)
 • Journalføring
 • Rapportering
 • Biomasse
 • Helsekontroll av stamfisk og matfisk

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;