RAS anlegg er i vinden

I lakseindustrien tenker man visst aldri smått, men er spennende å se hvordan resirkuleringsanlegg blir mer og mer ansett som en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere mat på. Men siden RAS anlegg krever investeringer av en viss størrelse er det desto viktigere å få optimalisert driften og forretningsplanen så godt at en sikrer et stabilt overskudd hele tiden.

http://ilaks.no/planlegger-oppforing-av-verdens-storste-landbaserte-oppdrettsanlegg-i-floro/

rasilaks

(foto: Fra ilaks reportasjen- se link over)

Siden ble sist oppdatert: 29. september 2020 - 09:41;