Northcharr

northcharr

I 2007 ble Northern Periphery Program startet opp- et prosjekt som blant annet skulle kartlegge mulighetene for- og legge til rette for bærekraftig produksjon av røye. Prosjektpartnere var SLU i Sverige, Nofima i Norge og Hòlar university college på Island.

Prosjekt Northcharr

http://www.northcharr.eu/

Objective:

  • Identifisere produksjonspotensiale og flaskehalser i forskjellige regioner og med forskjellige teknologier.
  • Utvikle og implementere løsninger på problemer i oppdretten som allerede er identifisert.
  • Initiere trippel helix strukturer for å tilby aktører verktøy og kontaktnettverk som vil fasilitere utvikling.

Les om resultatene her:

http://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/4/NPPNorthcharreng.pdf

Siden ble sist oppdatert: 4. mars 2021 - 10:18;