Norsk Røyeforum ble opprettet 21.04.2008 og er en interesseorganisasjon som jobber politisk for å bedre vilkår og tilrettelegging for oppdrett av røye og andre ferskvannsarter i Norge. Forumet er basert på frivillig medlemskap, og er åpen for selskap og enkeltmannsforetak som driver fiskeoppdrett. Videre ønsker foreningen engasjerte privatpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner med interesse i å delta i foreningens arbeid, hjertelig velkommen. Grunnet innlandsregionens satsing på landbasert oppdrett av ferskvannsfisk, og de nylig oppstartede røyeprosjektene har Hedmark Kunnskapspark opprettet denne nye websiden for Norsk Røyeforum for å kunne tilby en oppdatert nyhetstrøm og informasjonskilde til medlemmer og andre interesserte. På denne siden vil du finne informasjon om røya som art, avlsprogrammet Arctic Red, oppdrett, forskning, regelverk, røyeoppskrifter og mye mer. Velkommen, og kontakt oss gjerne! (PS: nettsiden fungerer best i Chrome)

Aktiviteter og nyheter

Gjør alt for å redde røyebestanden i Øyangen

På 18 år har røyebestanden i Øyangen sunket med 80%. Nå settes det inn tiltak for å redde den!

NB: betalingsmur- Eidsvoll Ullensaker blad.

http://www.eub.no/nyheter/gjor-alt-for-aa-redde-royebestanden-i-oyangen 

20 millioner til forskning på vannkvalitet!

Toppforskere ved UiA har fått 20 millioner kroner fra Forskningsrådet for å sikre vannkvaliteten i Kristiansand og gjøre det lettere for gartnere å drive fiskeoppdrett på land.

https://www.uia.no/nyheter/flytter-forskningsfronten-fremover

Bilde av fisk i akvaponisk anlegg

Foto: Anette Tjomsland, Nibio

Blir røya døgnvill av vintermørke og midnattsol?

Nei, mener forskerne. Størsteparten av året tikker røyas biologiske klokke og forteller den om det er dag eller natt. Bare noen få uker i året virker det som at røya blir forvirret av det stummende mørket eller den skarpe midnattsola.

https://forskning.no/2018/01/nar-sola-snur-snur-ishavsroya-dognet/produsert-og-finansiert-av/norsk-institutt-for-vannforskning 

Umlax avvikler regnbueørretproduksjonen

Umlax har kommet frem til at produksjonslokalitetene deres egner seg best for produksjon av røye, og har bestemt seg for å legge ned regnbueproduksjonen til fordel for økt røyeproduksjon.

https://kyst.no/nyheter/avvikler-oppdrett-av-regnbueorret-satser-alt-pa-annen-art/ 

 

Ny standard for rømmingssikkerhet

01.01.18 trådte en ny forskrift for landbaserte anlegg i kraft. Forskriften skal sikre at alle landbaserte anlegg er i tilfredsstillende teknisk tilstand for å hindre og forebygge rømming av fisk fra anleggene. Anleggene må dokumentere teknisk tilstand gjennom en rømmingteknisk rapport med gyldig tilstandsgrad for å få brukstillatelse. Dersom eksisterende anlegg ikke har skaffet seg brukstillatelse innen 1.1.2021, kan det ikke lenger brukes til akvakultur.

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2017/1217/Ny-forskrift-for-landbaserte-akvakulturanlegg 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-941

Liten fisker, stor fisk!

Ikke lett å ta storrøye på stang, men Martin på 6 år dro inn en diger rugg!

https://www.hooked.no/ferskvannsfiske/her-kjorer-seks-ar-gamle-martin-svaer-roye-pa-lett-utstyr

Nå skal energikostnadene ned på RAS anlegg!

Er det en regning som kan bli ubehagelig for en RAS anlegg-eier så er det strømregningen! Men nå eksperimenteres det med metoder som kan senke energikostnadene med opptil 85%!

Det er vi alle helt klart svært interessert i!

https://ilaks.no/hevder-a-kunne-redusere-energikostnader-i-landbasert-oppdrett-med-80-85-prosent/ 

God Jul!

Norsk Røyeforum ønsker alle røye-entusiaster en riktig så god jul og godt nyttår! 🙂

Avvik hos Telemarkrøye

Etter nedslående kontrollresultat har Telemarkrøye jobbet hardt med få lukket alle avvik.

http://ilaks.no/avdekket-en-rekke-avvik-hos-telemarkroye/ 

Foto: Se ilaksreportasje i linken over

Fiskeslam og jordbruk

Det er på høy tid at fiskeslam kommer seg inn i sirkulærøkonomien! Tenk for et sløseri av næringstoffer det utgjør dersom det ikke føres tilbake til jord! All den fosforen som forsvinner i havet samtidig som jordas fosforgruver går tomme. Selvsagt bør fiskeslam brukes til jordforbedring, og nå skal det forskes på hvordan man kan gjøre det på best mulig måte. Bl.a. så har slam fra ferskvannsoppdrett en bedre sjanse til å kunne bli utnyttet da det ikke er masse salt blandet inn i det!

https://ruralis.no/2017/11/28/slam-settefiskanlegg-gjodsel-landbruket/

Oppskrifter

 

3 i uka:           Gravet                                     Stekt røye med chilihonning                     Kryddergravet                             Nøttepanert

Flere oppskrifter:

Rakfiskrullader                                 Tradisjonell rakfisk                                 Rakfisksmørbrød med avokado

Varmrøkt røyesalat                          Blomkålsuppe med røkt røye                 Varmrøkt røye                                          Tyttebærgravet røye

Siden ble sist oppdatert: 3. januar 2019 - 16:06