Vil du starte opp?

Ønsker du å starte røyeoppdrett?

Da er det mye som må planlegges og tenkes gjennom, blant annet størrelsesorden, eiendom, bygninger, vanninntak og konsesjon, utslipp og kompetanse, samt marked og salg.

Kontakt Kurt Oterhals- sekretær for Norsk røyeforum (se “Kontakt”) eller Klosser Innovasjon for en hyggelig prat!

Oterhals har mange års erfaring innen salg og fiskenæringen, og Klosser Innovasjon leder Norges avlsprogram for røye.

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;