RAS

Recirculation Aquaculture Systems

RAS er en anleggstype som blir mer og mer aktuelt over hele verden, spesielt når det kommer til lakseindustrien og produksjon av smolt. Et RAS anlegg er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et relativt lavt vannforbruk. Anlegget er designet slik at innad i anlegget drives det høy grad av vannbehandling slik at det samme vannet kan gå runde på runde inni anlegget og hele tiden holde seg innenfor grenseverdiene på vannparametere, slik at fisken trives og vokser. Et avansert RAS anlegg kan resirkulere vannet helt opp til 99%! Hvor høy resirkuleringsgrad man velger kommer an på hvor stort behovet for vannsparing er, og hvor stor kontroll på temperaturen man ønsker.

Et fullskala RAS anlegg er teknologisk krevende, og kan komme opp i svært høye investeringskostnader. For folk som vil drive i småskala anbefales det alltid å starte med de minst kompliserte løsningene, for så å legge til faktorer helt til en har dekket det teknologiske behovet på det eksakte anlegget/lokaliteten.

Tegningen nedenfor viser en enkel skisse av hvordan et RAS anlegg fungerer, selvsagt med store valgmuligheter i både rekkefølge og annet ekstrautstyr som kan kobles på.

RAS_overview

(Illustrasjon fra Blue ridge Aquaculture)

Forenklet sagt vil man i et RAS anlegg først styre rent vann inn til fisken. Fra fisken går vannet gjennom en filtreringsprosess der avføring, spillfôr og andre partikler mekanisk blir fjernet fra vannet. Deretter vil et biofilter omdanne den giftige ammoniumen til nitrat, før en utøver gasskontroll (fjerning av CO2, tilsetting av O2) og evt bestråling av vannet før det føres tilbake til fisken igjen. Noe vann vil uansett måtte byttes ut hele tiden fra anlegget for å unngå nitratopphopning.

I et RAS anlegg har man også god kontroll på temperaturen, som naturlig vil bli varmere enn om en byttet ut alt vannet hele tiden. Denne varmen benyttes til å gi jevn tilvekst hele året og en mer kontrollerbar produksjonsplan.

Røye trives godt i et RAS anlegg, og nå som maksgrensen for biotetthet for røye er hevet (fra 25 kg/m3  til 150 kg/m3) er det lettere å gjøre lønnsom drift ut av landbasert oppdrett. Røya trives godt med relativt høy tetthet så lenge vannkvaliteten holder seg god, og aggressiviteten går ned da den skifter strategi fra å beskytte eget område til å gå i stim.

the-recirculation-concept

Bilde: Se Akvagroup

 

Hvordan få bygget et RAS anlegg? Flere bedrifter leverer anlegg og anleggs-planer for både små og store anlegg.

Leverandører av RAS anlegg:

Artec Aqua: https://www.artec-aqua.no/

Krüger Kaldnes: http://www.krugerkaldnes.no/no/

Sterner: https://www.sterneras.no/sortiment/ras-anlegg-resirkulering/

Storvik aqua: http://storvikaqua.no/

Niri: http://niri.com/

Akva group: http://www.akvagroup.com/home

Billund aquakulturservice: http://www.billund-aqua.dk/

Alvestad Marin: http://www.alvestad.com/

Aqua optima: http://aquaoptima.com/

Inter aqua advance: http://www.interaqua.dk/

Pentair aquatic ecosystems: http://pentairaes.com/

Aquatec solutions: http://www.aquatec-solutions.com

Aqua Maof: https://aquamaof.com/

Hesy: http://www.hesy.com/home/

 

Vannbehandling:

Redox: http://www.redox.no/

Sterner: http://sterneras.no/akvakultur/akvakultur-komplette-systemer/

Water proved gmbh: http://www.water-proved.de/en/index.php

Xylem  as: http://www.xylemwatersolutions.com/scs/norway/nb-no/Sider/default.aspx

CMaqua: http://www.cmaqua.dk/

Servitec: http://servitech.no/index.html

Ozonetech: http://www.ozonetech.com/sv

Ultra aqua: http://www.ultraaqua.com/

NP innovation: http://www.npinnovation.se/

Clarity wts: http://clarity-wts.com/

Miljøkalk: http://www.kalk.no/miljokalk

Lykkegaard as: http://lykkegaard-as.com/

Aga as (gass): http://www.aga.no/no/index.html

Aquafeed: http://www.aquafed.org/

Ilyn: http://www.llyn-aquaculture.co.uk/index.php?p=6

Aquaprocess: http://www.aquaprocess.dk/

 

Kar/merd og fôring:

Cowex: http://www.cowex.com/aquaculture.aspx

Botngaard systems: http://www.botngaard.no/no/produkter/ferskvannsbasseng#

Gothiv arch greenhouses: https://www.gothicarchgreenhouses.com/Aquaponics.htm

NWP- havbruk:  http://nwphavbruk.no/

Phillips- lysstyring: http://www.lighting.philips.no/produkter/aquaculture

 

Forskning:

Ctrlaqua: http://ctrlaqua.no/about/

Nofima: www.nofima.no

Patogen analyse: www.patogen.no

DTU aqua: http://www.aqua.dtu.dk/

Uni research: http://uni.no/nb/

Nifes: https://www.nifes.no/

Akvaplan Niva: http://www.akvaplan.niva.no/no/

 

Konsultasjon:

Blue unit: http://www.blue-unit.com/en/

Morefish: http://morefishnorway.no/

Marin helse: http://marinhelse.no/#aktuelt

Pharmaq analytiq: https://www.pharmaq-analytiq.com/

Freshwater institute: http://www.conservationfund.org/what-we-do/freshwater-institute

Fomas: http://fom-as.no/

Merdslippen: http://merdslippen.no/default-css.asp

Multiconsult: https://www.multiconsult.no/

 

Fôr:

Ewos: http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-norway/ewos-norway/

Skretting: http://www.skretting.com/nb-no/

Biomar: http://www.biomar.com/no/BioMar-Norge/

Polarfeed: http://polarfeed.no/

Aller Aqua: https://www.aller-aqua.com/

 

Slam:

Bioretur: https://bioretur.no/

Fjell technology  group: http://www.fjelltg.no/

 

Demo-video av et stort RAS anlegg:

https://www.youtube.com/watch?v=Umt79lXnNuY

Laksesmoltanlegg med bl.a lysstyring:

https://www.youtube.com/watch?v=xD0GjX7IsB8

 

Siden ble sist oppdatert: 23. september 2020 - 15:56;