Produksjon

Røyeproduksjonen i Norge i dag er på ca 500 tonn pr år, og er fremdeles å betrakte som en nisjeproduksjon. Sverige har i det siste skutt fart og har gått fra ca 700-800 tonn til 1600 tonn pr år, mens Island ligger på verdenstoppen med sine 6000-7000 tonn røye pr år. Canada ligger på ca 1000 tonn.

I Norge blir det meste av fisken solgt nasjonalt, mens Sverige og Island eksporterer en del, spesielt Island som har mange kunder i USA og Canada.

I Norge blir røye produsert på veldig mange forskjellige måter, gjennomstrømsanlegg, resirkuleringsanlegg, noen setter ut røya i saltvann i en periode, en annen bruker merder i regulert innsjø. De fleste er mindre aktører som leverer til sitt lokalmarked, HoReCa, og noe eksport.

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;