Produksjon

Røyeproduksjonen i Norge i dag er på ca 400 (?) tonn pr år, og er fremdeles å betrakte som en nisjeproduksjon. Sverige har i det siste skutt fart og har gått fra ca 700-800 tonn til 1600 tonn pr år, mens Island ligger på verdenstoppen med sine 6000-7000 tonn røye pr år. Canada ligger på ca 1000 tonn.

I Norge blir det meste av fisken solgt nasjonalt, mens Sverige og Island eksporterer endel, spesielt Island som har mange kunder i USA og Canada.

I Norge blir røye produsert på veldig mange forskjellige måter, gjennomstrømsanlegg, resirkuleringsanlegg, noen setter ut røya i saltvann i en periode, en annen bruker merder i et regulert vann. De fleste er små aktører som leverer til sitt lokalmarked eller ved bestilling.

Noe av problemet for norsk røyeoppdrett, og grunnen til den lave produksjonsmengden er mangelen på et avlsprogram på røye (nå startet opp- se Arctic Red under Avlsprogrammet). Sverige og Island har drevet avlsprogram i flere tiår allerede, noe som har gjort lønnsomheten i produksjonen betraktelig bedre.

Grunnen til at Norge ikke gjorde det samme, er at når en snakker om ferkvannsfisk gjaldt regelen om “stedegen fisk”, dvs røyen du skal bruke i oppdrett og produksjon må stamme fra nærliggende vassdrag/vann, og kan ikke hentes fra andre steder i Norge. Dette grunnet “føre var” prinsippet når det gjelder fare for smittespredning eller “genetisk forurensning” der rømt fisk blander seg med lokal stamme og kan gjøre denne mindre tilpasningsdyktig i sitt miljø. Det er ikke til å komme fra at dette sees på som en urettferdighet når laks og regnbueørretoppdretten og avlen samtidig er kommet så langt som den har i Norge. Denne regeltolkningen er nå endret- se under Regelverk. 

 

Siden ble sist oppdatert: 12. november 2021 - 12:58;