Merder

Å holde ferskvannsfisk i merder i innsjøer er et velkjent fenomen i Sverige, men ikke fullt så velkjent i Norge. Å få tillatelse krever ganske mange kriterier, først og fremst at det må være i et regulert vann, da slike vann har en tendens til å være næringsfattige, og et oppdrett vil tilføre nye næringstoffer til vannet og være til nytte for økosystemet. Deretter må merden være rømningssikker, og det må allerede finnes samme fiskeslag i vannet fra før, slik at en ikke tilfører en ny art til innsjøen om merden skulle rakne.

Merd-drift er som kjent en billig måte å drive oppdrett på, da avfall blir fraktet bort med strømmer, og nytt vann kontinuerlig blir tilført fisken. Men en har ingen kontroll over temperaturen i vannet, eller andre miljøparametre som smittepress og fare for rømning under uvær.

Eneste røyeoppdrett som driver med merder i Norge er foreløpig Telemarkrøye i Fyresvatnet (se under). Her har de 6 store merder med slaktefisk.

fyresdal

(foto: nrk reportasje)

 

Siden ble sist oppdatert: 24. mai 2019 - 13:41;