Merder i innsjø

Å holde ferskvannsfisk i merder i innsjøer er vanskelig å få tillatelse til i Norge. Det er flere kriterier som må oppfylles, bl.a. at innsjøen må være regulert. Slike vann er ofte næringsfattige, og et oppdrett vil tilføre nye næringstoffer til vannet og være til nytte for økosystemet, i motsetning til en innsjø som har lav vannutbytting. Deretter må merden være rømningssikker, og det må allerede finnes samme fiskeslag i vannet fra før, slik at en ikke tilfører en ny art til innsjøen om fisk skulle rømme.

Merd-drift er som kjent en billig måte å drive oppdrett på, da avfall blir fraktet bort med strømmer, og nytt vann kontinuerlig blir tilført fisken. Men en har ingen kontroll over temperaturen i vannet, eller andre miljøparametere som smittepress og fare for rømning.

Eneste røyeoppdrett som driver med merder i innsjø i Norge er foreløpig Telemarkrøye i Fyresvatnet (se under). Her har de 6 store merder med slaktefisk.

Bilde: Telemarkrøye

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;