Merder

Å holde ferskvannsfisk i merder i innsjøer er et velkjent fenomen i Sverige, men ikke fullt så velkjent i Norge. Å få tillatelse krever ganske mange kriterier, først og fremst at det må være i et regulert vann, da slike vann har en tendens til å være næringsfattige, og et oppdrett vil tilføre nye næringstoffer til vannet og være til nytte for økosystemet. Deretter må merden være rømningssikker, og det må allerede finnes samme fiskeslag i vannet fra før, slik at en ikke tilfører en ny art til innsjøen om merden skulle rakne.

Merd-drift er som kjent en billig måte å drive oppdrett på, da avfall blir fraktet bort med strømmer, og nytt vann kontinuerlig blir tilført fisken. Men en har ingen kontroll over temperaturen i vannet, eller andre miljøparametre som smittepress og fare for rømning under uvær.

For å få konsesjon for merd-drift i innsjø for røye per i dag må en bruke stedegen fisk, samt vannet må være regulert og næringsfattig.

Eneste røyeoppdrett som driver med merder i innsjø i Norge er foreløpig Telemarkrøye i Fyresvatnet (se under). Her har de 6 store merder med slaktefisk.

 

 

Siden ble sist oppdatert: 27. august 2021 - 16:25;