Landbasert oppdrett på Fræna– blir det største anlegget i Europa

Fylket gir Salmon Evolution tilsagn om landbasert lakseoppdrett på Fræna. Hvis realisert, blir anlegget det største i verden med en kapasitet på 28 800 tonn laks produsert årlig.

https://ilaks.no/fylket-gir-salmon-evolution-tilsagn-om-landbasert-oppdrett-blir-det-storste-anlegget-i-europa/

Siden ble sist oppdatert: 24. mai 2019 - 13:41;