Medlemsinfo

Vil du bli medlem av Norsk Røyeforum?

Ønsker du informasjon om hva som skjer innen røyenæringen,  være en del av et felles nettverk, få hjelp med felles utfordringer og opplysning om møter og fagdager etc.? Meld deg inn i røyenettverket! Jo flere av næringsaktørene som er medlemmer, dess større tyngde vil uttalelser og aktiviteter som forumet arbeider med ha!

 Hvorfor skal du bli medlem i Norsk Røyeforum;

 1. Som nytt medlem, får du inntil to gratis veiledningstimer fra sekretariatet – en verdi tilsvarende nesten det dobbelte av medlemskontingenten
 2. Du bidrar til fellesskapet som ivaretar oppdrettere av ferskvannsfisk sine interesser overfor offentlige myndigheter som
  1. Nærings- og fiskeridepartementet
  2. Stortinget
  3. Mattilsynet
  4. Fiskeridirektoratet
  5. NVE
  6. Fylkesmannens miljøavdeling i alle fylker hvor det drives oppdrett av ferskvannsfisk
  7. Fylkeskommunens næringsavdelinger
  8. Bistand med konsesjonssøknader
 3. Du blir med i et nettverk av oppdrettere med mye kunnskap om drift av oppdrettsanlegg for røye
 4. Du har muligheten til å delta i fagsamlinger som arrangeres
 5. Du har mulighet til å delta på studieturer i inn- og utland i regi av Norsk Røyeforum
 6. Du får bistand og veiledning til å koples til relevante forskningsinstitusjoner
 7. Du får bistand til å lage søknader om lån og tilskudd i
  1. Banker
  2. Innovasjon Norge
  3. Forskningsfond
 8. Du får veiledning og hjelp til å komme i kontakt med potensielle investorer til ditt prosjekt
 9. Du får tilsendt nyhetsbrev/oppdateringer med ujevne mellomrom med oversikt over hva som skjer i bransjen

 

Ta kontakt med Kurt Oterhals

kurt.oterhals@nktv.no

+47 932 50 790

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;