Aktiviteter

Aktiviteter 2019:

Klosser innovasjon (tidligere Hedmark Kunnskapspark) har nå gått over i neste fase av mobiliseringsarbeidet vårt, dvs. mer personlig oppfølging av de aktørene som nå har bestemt seg for å bygge røyeoppdrett, og er igang med konsesjonsøknader.

Nye interessenter i innlandet er fremdeles hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss for å høre om røyeoppdrett.

Kontaktinfo står under “kontakt”

—————————————————————————————————————————————————-

 

Brumunddal:

Østerdalen:

Fjellregionen:

 

 

ras3

RAS konferanse på Sunndalsøra 25-26 oktober 2016!

Vi som jobber med røyeavlsprosjektet Arctic Red kommer til å være der alle 3 dagene (Karina H. Johansen, Frank Larsen, Tone Yrvum). Kom gjerne bort og ta en prat!

http://smoltproduksjon.no/Default.asp

 

Studietur til Island.

I sammenheng med mobiliseringsprosjektet for innlandsoppdrett arrangerer Hedmark Kunnskapspark og Norsk Røyeforum en studietur til Island den 14-15 januar 2016 for å se på store og mellomstore oppdrettsanlegg for den islandske røyen, samt høre på forelesning om aktuelle temaer av eksperter fra Matís og Hólar Universitet.

Lyst å være med?

Kontakt oss for mer info!

20160114_125003

Samlinger og møter

I sammenheng med Arctic Red avlsprosjektet har det blitt holdt flere mobiliseringsmøter til røyeoppdrettsnæringen i Hedmark. På disse møtene har det blitt gjennomgått ulike relevante temaer som:

 • Anleggstyper
 • Hold av fisk
 • Lovverk og regler
 • Konsensjoner
 • Marketsføring og salg.

Mobiliseringsprosjektet for innlandsoppdrett er videreført gjennom 2016.

 

The 8th International Charr symposium

Den 14-16 juni 2015 ble det avholdt “The 8th International Charr symposium ” i Tromsø. En spennende internasjonalt konferanse der den nyeste røyeforskningen ble vist fram. Neste symposium vil bli annonsert på Norsk Røyeforum i god tid!

http://charr.akvaplan.com/

charr symp

 

Tidligere aktiviteter i Norsk røyeforum

Hensikten med fagdagene var å sette fokus på sentrale problemstillinger innen Norsk røyeoppdrettsnæring og videre bidra til at det blir gjennomført konkrete tiltak. I tillegg skulle fagdagene bidra til å styrke det nyetablerte nettverket Norsk Røyeforum og samarbeidet mellom røyeoppdretterne, samt å bidra til økt kompetansebygging blant oppdrettsbedriftene. Det ble i løpet av prosjektet gjennomført 3 fagsamlinger, en i Østersund den 15. – 16. mars 2010, en i Billund den 22. – 14. sept 2010 og en i Sortland den 22. – 23. mai 2011.

 • Nordisk konferanse og workshop om ferskvannsoppdrett – Helsinki 2011: 

Oppdrettskonferanse Helsinki  4.-5. oktober 2011. Tittelen på konferansen var “Competitive and sustainable aquaculture in Northern Europe” og ble følgt opp med workshop på resirkulerbare systemer i ferskvannsoppdrett  5. – 6. oktober. Konferansen ble arrangert av Finnish Game and Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture and Forestry og Dansk Teknisk Universitet og støttet av Nordisk ministerråd.

 • Fagsamling Norsk Røyeforum, mai 2011: 

Norsk Røyeforum og Bioforsk inviterte til møte i Norsk Røyeforum sin 3. fagsamling. Formålet med denne fagsamlingen var å stimulere arbeidet med å utvikle norsk røyeoppdrett ytterligere.

 • Matverksted Troms 28 april 2011:

“To år har gått, vi har lagt strategier og laget tiltak for vårt samlede matløft i Troms. Bedrifter har vært innovative; tenkt nytt og gått noen steg lengre. Hva har skjedd med det samlede løftet og hva har skjedd ute i bedriftene. Løfter vi samme vei? Marked, marked, marked – det er her pengene tjenes, og det er her dyktige bedrifter lykkes. “Det er lett å komme inn i butikk, men vanskeligere å komme ut”.. Butikkmarkedet er enormt, men vrient – hva kreves? Møteplass med ekstra rom for å bli kjent: speeddate mot et mangfold av muligheter.

 • Fagsamling i Billund den 22-24 september 2010:

Den andre fagsamlingen med fokus på Norsk Ishavsrøye ble gjennomført den 22-24 sept. Fagsamlingen var lagt i tilknytning til den Nordiske ferskvannsoppdrettskonferansen som i år ble arrangert i Danmark. Hovedtema for denne samling var presentering av et Mulighetsstudie for økt vekst innenfor innlandsoppdrett, presentering av røyeprosjektet “Hattrøye”, handelsstatistikk, konsumforhold, markedsarbeid og hva som må følges opp i forhold til kvalitetsstandarden.  Les mer her.

 • Kvalitetsstandard for norsk ishavsrøye på høring:

Norsk Røyeforum har det siste året bidratt i arbeidet med å utvikle en Kvalitetsstandard for norsk ishavsrøye. Denne kvalitetsstandarden er nå ute til høring og forventes lanseres tidligst i desember 2010/januar 2011. Standarden skal bidra til oppdrettsrøye av god og stabil kvalitet. Røye som oppfyller standardens krav kan selges under varemarket “Norsk Ishavsrøye”. Standarden skal først og fremst bidra til å forenkle markedskommunikasjonen.

 • Bioforsk er med på å utrede muligheter for innlandsfisk! (5.5.2010)

Landbruks- og matdepartementet ønsker å videreføre og styrke satsingen på blant annet næringer basert på innlandsfisk. Norges forskningsråd har derfor tatt initiativ til å gjennomføre en mulighetsstudie for innenlands fiskeoppdrett. SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med NOFIMA Marked, NOFIMA Marin og Bioforsk Nord forventes å legge fram en rapport med anbefalinger den 10. juni 2010. (se Forskning-rapporter under hovedmeny)

 • Fagsamling Norsk Røyeforum ( 4.5.2010)

Norsk Røyeforum inviterte til sin andre fagsamling 2010 i august i Oslo. Denne gangen ble fokus rettet mot salg og markedsføring av fersk røye og andre røyeprodukter.

 • Kick-off for “Innlandsfisk Finnmark”! (15.4.2010)

Folk vil ha mer innlandsfisk – både som opplevelse og på tallerken! Det er med andre ord gode  utviklingsmuligheter for denne næringen. I Finnmark finnes det rike ressurser av innlandsfisk, og nå skal alle gode krefter samles for å bygge og styrke bedrifter med innlandsfisk som næringsvei. 27. – 28. mai møttes næringen og kunnskapsbaserte/FoU-rettede institusjoner i Kautokeino til foredrag, diskusjon og idémyldring. Les mer her!

 

 

 

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;