Innlandsfisketurisme i fokus!

Nå skal norsk innlandsfiske bli mer synlig!

“Fra å være et lokalt nettverkssamarbeid av tilbydere av fiske, blir Fishspot nå en paraply og portal for fisketurisme i store deler av Innlandet med noen av Norges fremste aktører innen produktutvikling, forvaltning, markedsføring og salg av fiskerelaterte reiselivsprodukter med på laget. Fishspot er et bindeledd mellom grunneiere og den kommersielle bruken av fiskeplasser innenfor Fishspot-paraplyen.”

http://www.ostlendingen.no/nyheter/nord-osterdal/jakt-og-fiske/fishspot-skaper-blest-om-innlandsfiske/s/5-69-145897

Siden ble sist oppdatert: 17. juni 2021 - 14:58;