Alle gode ting er 3?

Det er som kjent vanskelig å føre krig på to fronter samtidig, og slik er det visst også i innsjøer. Der senker freden seg og alle finner sin nisje dersom både røye, ørret og sik bor i samme område. Ørreten fungerer som en buffer mellom sik og røye, der siken vanligvis utkonkurrerer røya i et vann der det er konkurranse rundt ressursene. Interessant forskning som gir større forståelse for hvordan en best kan ivareta og opprettholde populære fiskevann.

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Roye-sik-og-orret-kommer-bedre-overens.aspx

Siden ble sist oppdatert: 27. august 2021 - 16:25;