Gjør alt for å redde røyebestanden i Øyangen

På 18 år har røyebestanden i Øyangen sunket med 80%. Nå settes det inn tiltak for å redde den!

NB: betalingsmur- Eidsvoll Ullensaker blad.

http://www.eub.no/nyheter/gjor-alt-for-aa-redde-royebestanden-i-oyangen 

Siden ble sist oppdatert: 3. januar 2019 - 16:06;