Rapporter

 

Relevante rapporter

Sluttrapport Bioforsk: Fagsamlinger med fokus på Norsk Ishavsrøye

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/91628/Sluttrapport%20Fagdager%20Norsk%20Ishavsr%C3%B8ye%202011endelig.pdf

Stortingsmelding: Garden som ressurs- marknaden som mål- vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20142015/id2415017/?ch=1&q=

SINTEF rapport: Et mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Innlandsoppdrett_rapport

International workshop, Arctic charr aquaculture

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NzdlYjBlODI0NWUzNjlmOA

Sikring av landbaserte anlegg mot rømming

rapport-akvaplan-forslag-tilsynsmanual-sikring-av-landbaserte-anlegg-februar-2011 (1)

Fiskehelsemessige aspekter forhold til oppdrett av røye i merder

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NDAwMzUwNWM0NTdiYTFlZQ

Fiskeoppdrett i innlandet. En bærekraftig næring? (Noe utdatert)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6MmYxY2E0YzFhYzQwYmJmZA

Bioforsk: Ferskvannsoppdrett 06

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6MzJiNDY3ZTM2OTJiOWI4YQ

VKM: Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2370&Content_6498=6187:2090854::0:6295:1:::0:0

VKM: Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2370&Content_6498=6187:2014919::0:6569:1:::0:0

VKM: Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2370&Content_6498=6187:1771088::0:6569:1:::0:0

VKM: Risikovurdering av catch and release

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2370&Content_6498=6187:1668097::0:6295:6:::0:0

VKM: Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2370&Content_6498=6187:1687101::0:6295:28:::0:0

VKM: Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2303&Content_6498=6187:1800826::0:6566:4:::0:0

Siden ble sist oppdatert: 3. juni 2020 - 09:39;