Lenker

Lenker til relevante sider

Arctic Red på facebook

https://www.facebook.com/Arcticredcharr

Klosser Innovasjon AS (eier av Arctic Red)

www.klosser.no

NIVA

http://www.niva.no

Norsk Institutt for Naturforskning

http://www.nina.no/

Havforskningsinstituttet

https://www.hi.no/hi

SINTEF

http://www.sintef.no/havrommet/

Nofima

http://nofima.no/

Aquagen

www.aquagen.no

Salmobreed

http://www.salmobreed.no/

Vattenbrukscentrum norr 

http://www.vbc.nu/

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

http://nkfv.se/

Mattilsynet

http://www.mattilsynet.no/

Veterinærinstituttet

http://www.vetinst.no/

Fiskeridirektoratets oversiktskart over fiskeridata m.m

https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/

Fiskenyheter (Sverige)

http://www.fiskenyheter.se/

iLaks

http://www.ilaks.no/

intrafish

http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/

Fisk.no

http://www.fisk.no/

 

Siden ble sist oppdatert: 4. mars 2021 - 10:18;