Artikler

Forskningsartikler er som regel ikke gratis å lese (man kan kjøpe dem over nett), men en har alltid tilgang til å lese abstract/sammendraget, noe som ofte er til god hjelp likevel. Her er noen artikler som kan være av interesse:

Effekter av eggstørrelse/morsalder/temp: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848613002688

Immunrespons: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464813006190

Sosialt stress og pigmentering: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016643281500340X

Vekst og kort fotoperiode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612002189

Vekst og kjønnsmodning iht fôrrasjoner: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848611004558

Vekstperiode og diett: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096495914001614

Dominans og stress iht pigmentering: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938414004685

Vekst på vill vs. oppdrett: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144860909000375

Veksthormon og sjøvannstoleranse: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309000877

Kort vinter og vekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848608008168

Vårtemperatur på vekst og smoltutvikling: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643308010738

Faktorer som påverkar kläckningsresultat: http://www.vbc.nu/wp-content/uploads/2014/11/Faktorer-som-p%C3%A5verkar-kl%C3%A4ckningsresultat-hos-odlad-r%C3%B6ding.pdf

Temperatur og overlevelse: http://www.vbc.nu/wp-content/uploads/2014/09/Temperaturens-inverkan-p%C3%A5-%C3%B6verlevnad-av-r%C3%B6dingrom-vid-K%C3%A4larnestationen.pdf

Tilvekst i Kälarne: http://www.vbc.nu/wp-content/uploads/2014/09/Tillv%C3%A4xt-f%C3%B6r-r%C3%B6ding-och-regnb%C3%A5ge-i-VBCN-K%C3%A4larne.pdf

 

Gratis:

Oppsummering av det svenske avlsprogrammet på røye:

http://pub.epsilon.slu.se/8389/1/Brannas_E_etal_111018.pdf

The Arctic charr story: development of subarctic freshwater fish farming in Sweden

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NzcxNDM0M2VmMWEwYTg0Yw

Strategisk plan for næringsmessig utnyttelse av fisk og kreps i ferskvann:

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/16926/SND%20rapport%205-2003%20HJ.pdf

Bioforsk- Kort om aquaponics

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NzY4NWRiYzYxNGNmYjM4ZA

Slambehandling i settefiskproduksjon

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6MzY4ZGVjMzk5YjJiYzk5MA

Doktoravhandling: Environmental manipulation of land-based farmed Arctic charr; effects on growth, feeding and maturation.

http://bora.uib.no/handle/1956/7936

Yngelproduksjon- manual

production of juveniles manual

Veterinærinstituttet: Kultiveringsmanual- fiskevelferd

Regelverk om fiskevelferd

Environmental conditions required for intensive farming of Arctic charr:

Environmental conditions required for intensive farming of Arctic charr

Environmental manipulation in land based farmed Arctic charr

environmental manipulation land based

Laks på land- utredning og laks og ørret i sjø-RAS anlegg.

laks på land

Effekt av fotoperiode på kjønnsmodning

http://www.academia.edu/16775213/Effects_of_photoperiod_on_sex_steroids_and_gonad_maturation_in_Arctic_charr

 

Siden ble sist oppdatert: 3. juni 2020 - 09:39;