Artikler

Forskningsartikler er som regel ikke gratis å lese (man kan kjøpe dem over nett), men en har alltid tilgang til å lese abstract/sammendraget, noe som ofte er til god hjelp likevel. Her er noen artikler som kan være av interesse:

Effekter av eggstørrelse/morsalder/temp: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848613002688

Immunrespons: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464813006190

Sosialt stress og pigmentering: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016643281500340X

Vekst og kort fotoperiode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612002189

Vekst og kjønnsmodning iht fôrrasjoner: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848611004558

Vekstperiode og diett: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096495914001614

Dominans og stress iht pigmentering: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938414004685

Vekst på vill vs. oppdrett: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144860909000375

Veksthormon og sjøvannstoleranse: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643309000877

Kort vinter og vekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848608008168

Vårtemperatur på vekst og smoltutvikling: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643308010738

Faktorer som påverkar kläckningsresultat: http://docplayer.se/7002973-Faktorer-som-paverkar-klackningsresultat-hos-odlad-roding.html

Temperatur og overlevelse: https://docplayer.se/12291491-Temperaturens-inverkan-pa-overlevnad-av-rodingrom-vid-kalarnestationen-effekter-av-langsiktig-temperaturokning.html

Tilvekst i Kälarne: https://docplayer.se/12143741-Tillvaxt-hos-roding-och-regnbage-vid-vbcn.html

Eggkvalitet: https://docplayer.se/7267465-Aggkvalitet-rapport-fran-mal-2-projektet-nationellt-center-for-odling-av-fisk-i-sotvatten-vattenbrukscentrum-norr-ab-840-64-kalarne.html

 

Gratis:

Oppsummering av det svenske avlsprogrammet på røye:

http://pub.epsilon.slu.se/8389/1/Brannas_E_etal_111018.pdf

The Arctic charr story: development of subarctic freshwater fish farming in Sweden

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NzcxNDM0M2VmMWEwYTg0Yw

Slambehandling i settefiskproduksjon

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6MzY4ZGVjMzk5YjJiYzk5MA

Doktoravhandling: Environmental manipulation of land-based farmed Arctic charr; effects on growth, feeding and maturation.

http://bora.uib.no/handle/1956/7936

Yngelproduksjon- manual

https://pub.epsilon.slu.se/8468/1/Brannas_E_etal_111125.pdf

Laks på land- utredning og laks og ørret i sjø-RAS anlegg.

http://fisk.no/attachments/article/6572/landbasert-lakseoppdrett-analyse.pdf

Effekt av fotoperiode på kjønnsmodning

http://www.academia.edu/16775213/Effects_of_photoperiod_on_sex_steroids_and_gonad_maturation_in_Arctic_charr

Water quality requirement and hold ing conditions of Arctic charr  under intensive fish farming conditions

 

Siden ble sist oppdatert: 4. mars 2021 - 10:18;