Flere satser på røye og akvaponics

Salatproduksjon kombinert med røyeproduksjon er saftige greier! Flere ønsker å satse på akvaponics!

Roy Dahl i har opprettet Lofoten Akvaponics og håper å kunne produsere 10 tonn røye over de 2 første årene, men planlegger for 50!

http://ilaks.no/satser-pa-salat-og-landbasert-royeproduksjon/

akvaponics

foto: Lofotposten

Siden ble sist oppdatert: 29. september 2020 - 09:41;