Fiskemelkens kappløp

Interessant forskning om hvordan røya iløpet av 4 dager kan tilpasse melkens befruktningssuksess ut fra hvilken sosial status fisken har, og derav hvilke sjanser den har til å befrukte rogna.

Har hannen høy status har den som regel “forført” en hofisk, og oppholder seg nærme henne, og forsvarer henne fra andre hanner. Hans melke vil da svømme best i utvannet rognvæske, siden han så raskt kan “bedekke” rognen idet hofisken gyter. Har hannen lav status er det større sannsynlighet for at den må prøve å snike seg til å gyte i full fart og fra større avstand, før den dominante hannen rekker å jage han bort. Derfor vil melken til en hann med lav sosial status være innstill på å svømme raskere og lenger i vann. Adaptiv finmekanikk på sitt beste.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-12/f-fsr122116.php

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Siden ble sist oppdatert: 29. september 2020 - 09:41;