Femte konferanse om resirkulering av vann!

Den 23-24 oktober 2018 er det klart for den femte RAS- konferansen i Sunndalsøra.

Fokus for årets konferanse vil bli produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden, erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS, erfaringer med semi-lukkede systemer i sjøen, teknologisk innovasjon innen RAS teknologi, helse og velferd hos postsmolt, vannbehandling og vannkvalitet i RAS.

http://www.smoltproduksjon.no/Default.asp?l=NO 

Siden ble sist oppdatert: 3. juni 2020 - 09:39;