Alternativ produksjon

Det er flere måter å få tilgang til røye på enn å ha dem i et oppdrettsanlegg. Å ha tilgang til “sitt eget røyevann” kan gi mulighet for å ta ut villfisk til småskala produksjon av lokalmat. Dette forutsetter i midlertidig at en har kontroll på forvaltningen av fiskebestanden og at man ikke tar ut mer enn hva som er bærekraftig selv om etterspørselen skulle stige. Noen setter også ut røyeyngel i vannet så man er sikret framtidig fangst.

 

Å ha fiskedam med “fisk din egen middag” har vært utprøvd som turist og familieaktivitet, der en har satt ut røye i dammer på land, og folk kan komme og tilbringe dagen der (gjerne i kombinasjon med andre aktiviteter, grilling etc) mens de fisker sin egen fisk i dammen. Kan ha stort potensiale på attraktive familieferiesteder i Norge.

 

Nå er det også mulig å få tak i miniatyr resirkuleringsanlegg til å ha privat, der man kan produsere fisk til eget forbruk. Dette krever selvsagt litt kunnskap om fiskeoppdrett (og produksjonen er fremdeles underlagt akvakulturlovgivningen), men det kan være en morsom hobby og kilde til å skaffe seg fersk fisk på middagsbordet uten å måtte dra til butikken eller til fjells. Slammet kan videre brukes som gjødsel til hagebruk.

 

 

 

 

 

 

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;