Avvik hos Telemarkrøye

Etter nedslående kontrollresultat har Telemarkrøye jobbet hardt med få lukket alle avvik.

http://ilaks.no/avdekket-en-rekke-avvik-hos-telemarkroye/ 

Foto: Se ilaksreportasje i linken over

Siden ble sist oppdatert: 3. januar 2019 - 16:06;