Avlsstasjonen

Ved Løpsjøen, øst for Rena, ligger “Løpet settefiskanlegg” som er eid av Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). Dette anlegget ble frem til 2015 brukt til produksjon av kultiveringsørret, men etter bortfall av pålegg om utsetting ble anlegget stående tomt.  Klosser Innovasjon AS kunne derfor leie anlegget og benytte det som stamfiskanlegg for røye, og det er her avlsarbeidet og prosjekt Arctic Red foregår. Løpet er et gjennomstrømsanlegg med kjølig grunnvannsinntak, noe som passer bra for smittesikkerheten og rognproduksjon.

20150129_115247 (2) 20151217_131549DSC00356

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;