Avlsstasjonen

Ved Løpsjøen, øst for Rena, ligger Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) sitt settefiskanlegg. Her har det fram til nå blitt drevet oppdrett på ørret for utsett i vassdraget, men denne praksisen er nå avsluttet (2015). Settefiskanlegget “Løpet” skal derfor benyttes til avlsprogrammet for røye, og det er her avlsarbeidet skal foregå, og stamfisken skal bo. Løpet er et gjennomstrømsanlegg med grunnvannsinntak, noe som passer bra for røya som liker seg best i kaldt vann.

20150129_115247 (2) 20151217_131549DSC00356

Siden ble sist oppdatert: 27. august 2021 - 16:25;