Avlsmål

For at en fisk skal egne seg til oppdrett må den inneha flere forskjellige egenskaper. Den bør blant annet vokse fort, være fôreffektiv, ha fin farge og kvalitet på kjøttet, og den må trives i det miljøet som tilbys i et fiskeoppdrett. Her er røya en suveren kandidat da den trives godt i både tanker og merder, og den har stort forbedringspotensial på alle ønskede egenskaper. Røya har også den fordelen med at den trives godt under høye tettheter i karene, så lenge vannkvaliteten holdes god. Man har med suksess testet opp mot 150 kg/m^3.

Under beregning av individuelle avlsverdier vil egenskapene vektlegges ut ifra dens viktighet for oppdrett, produksjon og økonomi. Vekttallene bestemmes i samarbeid med oppdrettere og fiskehandlere for å få et så realistisk syn som mulig på hva som er viktigst å fokusere på. Avlsmål og vekttall kan endres over tid etter behov.

 

Avlsmål

Dette er de egenskapene som vil bli lagt mest vekt på i starten av avlsprogrammet.

  • Tilvekst
  • Kondisjonsfaktor
  • Kjønnsmodning

Deretter prioriteres også

  • Fertilitet (Rognkvalitet/overlevelse, befruktningsevne – melke)
  • Innfarging
  • Fettinnhold i filet
  • Morfologi (røya skal se ut som en normal røye)
  • Overlevelse i voksen alder

Indirekte avlsmål

  1. Fôrutnytting (positivt korrelert med tilvekst, men veldig vanskelig å måle)

Registreres

  1. Sykdomsforekomst

Vi vil avle for bedre tilvekst, senere kjønnsmodning, god fertilitet, god kjøttkvalitet, normal morfologi og overlevelse i voksen alder. Pr. i dag er det ikke nevneverdige sykdomsproblemer på røya i Norge, så forekomst registreres bare foreløpig da familiebasert sykdomstesting er for omfattende og kostbart på et så tidlig stadium.

 

 

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;