Arkiv for: september 2018

Femte konferanse om resirkulering av vann!

Den 23-24 oktober 2018 er det klart for den femte RAS- konferansen i Sunndalsøra.
Fokus for årets konferanse vil bli produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden, erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS, erfaringer med semi-lukkede systemer i sjøen, teknologisk innovasjon innen RAS teknologi, helse og velferd hos postsmolt, vannbehandling og vannkvalitet i RAS.
http://www.smoltproduksjon.no/Default.asp?l=NO 

Sveitsisk lakseanlegg slakter første batch

Er flere og flere som ønsker å produsere hele livssyklusen til laks på land. Her blir den første laksen til Swiss Lachs slaktet!
Les mer på ilaks.no: https://ilaks.no/driver-landbasert-oppdrett-av-laks-439-meter-over-havet-na-slaktes-den-forste-fisken/

Foto: Swiss Lachs- se ilaks artikkel over

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17