Arkiv for: juli 2018

Helgenom-sekvensering av Arktisk røye

Tidligere i år ble Hedmark Kunnskapspark bevilget støtte fra Regionale forskningsfond Innlandet til å lage et genetisk markørpanel for arktisk røye. Dette verktøyet gir mulighet til å rekonstruere fiskenes slektstre, beregne genetisk diversitet og gi en formening om den utvalgte avlskjernen kommer fra mange nok foreldrefisk til å ikke gi innavlsproblematikk ved senere kryssing.
I tillegg til å konstruere dette skal vi gjøre et søk etter noen gener for rask vekst på samme plass i genomet som det er funnet for brunørret. Hvem vet, kanskje vi har flaks?
30 prøver fra fiskene i avlsprosjektet Arctic Red er nå sendt til Norwegian Sequencing Centre, og skal helgenomsekvenseres for å finne genetiske markører (SNPs), hvorpå Centre of Integrative Genetics (Cigene v/ NMBU) skal sette sammen et passende markørpanel.  Andre samarbeidspartnere er Høgskolen i Innlandet, og Aninova AS som skal hjelpe med søket etter vekstgener og analyse av data.
Nå blir det fryktelig spennende å kikke på hva slags genetikk som er kommet med i avlsprosjektet, og om det virkelig går an å selektere fisk for stor vekst på et tidligere tidspunkt gjennom genotyping!

Foto: Biobank. DNA som er sendt til sekvensering.

Charr 2018 ble streamet

Ble det for langt å dra for å være med på  The 9th International Charr Symposium i USA?
Mye ble streamet her, så ny sjanse til å høre foredragene!

Landbasert oppdrett på Fræna– blir det største anlegget i Europa

Fylket gir Salmon Evolution tilsagn om landbasert lakseoppdrett på Fræna. Hvis realisert, blir anlegget det største i verden med en kapasitet på 28 800 tonn laks produsert årlig.
https://ilaks.no/fylket-gir-salmon-evolution-tilsagn-om-landbasert-oppdrett-blir-det-storste-anlegget-i-europa/

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17