Arkiv for: januar 2017

Fiskemelkens kappløp

Interessant forskning om hvordan røya iløpet av 4 dager kan tilpasse melkens befruktningssuksess ut fra hvilken sosial status fisken har, og derav hvilke sjanser den har til å befrukte rogna.
Har hannen høy status har den som regel “forført” en hofisk, og oppholder seg nærme henne, og forsvarer henne fra andre hanner. Hans melke vil da svømme best i utvannet rognvæske, siden han så raskt kan “bedekke” rognen idet hofisken gyter. Har hannen lav status er det større sannsynlighet for at den må prøve å snike seg til å gyte i full fart og fra større avstand, før den dominante hannen rekker å jage han bort. Derfor vil melken til en hann med lav sosial status være innstill på å svømme raskere og lenger i vann. Adaptiv finmekanikk på sitt beste.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-12/f-fsr122116.php

Flere satser på røye og akvaponics

Salatproduksjon kombinert med røyeproduksjon er saftige greier! Flere ønsker å satse på akvaponics!
Roy Dahl i har opprettet Lofoten Akvaponics og håper å kunne produsere 10 tonn røye over de 2 første årene, men planlegger for 50!
http://ilaks.no/satser-pa-salat-og-landbasert-royeproduksjon/

foto: Lofotposten

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17