Arkiv for: oktober 2016

Norsk Røyeforum dro på RAS konferansen

Da var RAS konferansen i Sunndalsøra over, og 3 fantastiske dager overstått. Arrangørene skal virkelig ha ros for opplegget! Fullpakket program med forelesninger, stander, omvisninger både på Nofimas forskningsanlegg og Lerøy Midt sitt nye RAS anlegg i Belsvik, samt båt-tur i full fart ut til et merdanlegg i sjøen. Fantastisk gøy og lærerikt, og vi fikk snakket med flinke og engasjerte mennesker både i lakse- og røyenæringen!  Absolutt verd å ta turen neste gang det arrangeres!
Alle presentasjonene vil etterhvert bli lagt ut på konferansen sin hjemmeside: http://smoltproduksjon.no/Default.asp 

Det satses på nye arter

Det satses stadig på andre fiskearter enn laks! Dette er akkurat like aktuelt for arktisk røye, og har også gode forutsetninger for å lykkes!
http://ilaks.no/vil-investere-en-halv-milliard-pa-landbasert-oppdrett-av-fjellorret/

foto: se ilaks reportasje over. Tony Warellus.

Nei til økonomisk hjelp

Tydalrøye AS fikk dessverre nei til økonomisk hjelp av formannskapet i Tydal. Nå jobber de med å omdisponere anlegget.
http://www.nearadio.no/nei-til-okonomisk-hjelp/

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17