Arkiv for: august 2016

Fiskeslam booster biogassproduksjonen

NIBIO mener at ved å blande inn 20% fiskeslam i kugjødselen 3 dobles biogassproduksjonen! Viktig forskning på gang her. Ligger fremtiden i egne småskala biogassanlegg koblet til RAS? Det er ihvertfall sikkert at det er en utrolig viktig ressurs en må ta vare på! Fosfor og nitrogen må benyttes, ikke tømmes ut i sjøen!
http://www.nibio.no/nyheter/husdyrgjdsel-fiskeslam–biogass

(foto: Biogassanlegget på Smøla,- se NIBIO sin reportasje i link over)

Påminning RAS konferansen


Fremdeles ikke meldt deg på RAS konferansen på Sunndalsøra i oktober? Billettene er billigst før 1 september.
Vi som jobber med røyeavlsprosjektet Arctic Red (Karina H. Johansen, Frank Larsen og Tone Yrvum) kommer til å være der begge dagene + feltturen. Vi tar gjerne en hyggelig røyeprat!
http://smoltproduksjon.no/Default.asp

Det investeres i røye!

Nye produksjonsarter er i vinden og røye vies mer og mer oppmerksomhet. Denne gangen er det investerinsfondet Aqua-Spark som har fattet interesse, og satser 2,5 millioner USD i Matorka på Island. 1500 tonn skal bli til 3200 tonn produsert. Matorka satser sterkt på bærekraft for fremtiden.
http://kyst.no/nyheter/aqua-spark-investerer-i-nye-arter/

(foto: Aqua-Spark.)

Teknologien utvikler seg innen fiskeavl!

Ny bruk av ultralydteknologi gjør det nå mulig å stryke fisken på et enda mer optimalt tidspunkt! Dette blir flott for laksenæringen, og potensielt for røyeavlsprogrammet når fisken er gytemoden.
http://aquagen.no/2016/07/27/ny-ultralydteknologi-sikrer-tilgang-pa-aquagen-rogn-hele-aret/

(foto: AquaGen- se artikkel)

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17