Arkiv for: mai 2016

Fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 25. – 26. oktober 2016

Konferanse om RAS anlegg og fremtidens smoltproduksjon! Smoltifisering er ikke så aktuelt for innlandsoppdrett av røye, men RAS teknologien er i aller høyeste grad relevant!
Konferansen inkluderer også bl.a. tur til et RAS anlegg.
http://smoltproduksjon.no/Default.asp

(Foto: Akva Group)

Kvalitet holder på kundene

Moderne fiskeoppdrett krever nok litt mer enn en dam i bakhagen for å få et flott sluttprodukt, men er en fin historie likevel der eierne har lykkes med å drive en populær restaurant med fokus på høy kvalitet og ferske råvarer fra havet. Vi ser selvsagt for oss fremtidig røyerestaurant med tilhørende lokalmatbutikk!
http://ilaks.no/fra-klekkeri-til-rokeri-en-skjult-perle/
 

(Foto: ilaks reportasje- Emili Knutson- se link)

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17