Arkiv for: januar 2016

Siste innsett røyerogn er på plass i avlsanlegget!

Da har siste populasjon med røyerogn ankommet avlsstasjonen og er travelt igang med å klekke! Dette var det siste innsettet fra fjordårets gytesesong, og det blir spennende å følge med på veksten og utviklingen fremover. Til neste høst/vinter vil runde nr 2 med innsamling starte slik at Arctic Red kan sikre årlig rognproduksjon fra avlsprogrammet. Da vil vi prøve å få inn enda flere ulike stammer og foreldrefisk for å øke det genetiske grunnlaget enda mer.
Tenker du på å starte røyeoppdrett? Eller har du allerede et oppdrett men kunne tenke deg å kjøpe rogn når den tid kommer? Ikke vær redd for å ta kontakt med oss for en prat 🙂

Arctic Red har egen facebookside

Vil du følge med hva som skjer i prosjekt Arctic Red? Lik oss på facebook!
Her legger vi fortløpende ut oppdateringer om avlsprogrammet, og andre interessante nyheter om røye!
Facebook: Arctic Red

Nye regler for isfiske i Tana og Porsanger

Finnmarkingene har lenge følt at røye og ørretvannene har vært utsatt for en invasjon av utenlandske fritidsfiskere, der det blir kamp om både fiskeplasser og fisken. Nå ser det ut til at en regelendring kan lette på konflikten!
Les artikkelen her:
http://www.nrk.no/finnmark/langvarig-tvist-om-fiske-kan-na-loses-1.12757300

(foto: Fra nrk artikkelen. Se link)

Den første røyerogna er ankommet avlsanlegget!

Den store dagen er kommet! Første gruppe rogn som skal danne grunnlaget for den nye avlspopulasjonen av røye i Norge har ankommet Løpet settefiskanlegg og er igang med å klekke. De to neste gruppene ankommer snart, og vi er spente på å se hvordan de vokser og viser frem sine egenskaper. Avlsprogrammet- prosjekt Arctic Red (se egen fane under Avlsprogrammet) er noe Norsk Røyeforum har jobbet mot i mange år for at røyenæringen i Norge skal styrkes og kunne konkurrere på verdensmarkedet. Dette er et stort skritt fremover for næringen, og vi gleder oss til å se fortsettelsen!

Videreføring av mobiliseringsprosjekt for innlandsoppdrett i 2016

Gledelig nyhet til de som planlegger eller tenker på å starte røye- eller annen innlandsoppdrett!
Med bakgrunn i den store regionale satsingen på bioøkonomi  i Hedmark og omegn, godkjente Hedmark fylkeskommune søknaden om videreføring av mobiliseringsprosjektet som har pågått i 2014-2015. Hedmark Kunnskapspark i samarbeid med Norsk Røyeforum vil derfor fortsette arbeidet med å bidra til videreutvikling av innlandsoppdrett gjennom 2016. Dette skal gjennomføres gjennom tett oppfølging av konkrete interessenter, kompetansebygging, kartlegging av flaskehalser, utforske realiseringpotensiale til egnede lokaliteter, nettverksbygging og knytte kontakt med aktuelle investorer.
Det vil bli mulighet for å ta kontakt og få hjelp med planlegging av idé og utvikling av forretningsmodell, og det vil arrangeres seminarer/møter med foredrag om relevante og viktige temaer innenfor innlandsoppdrett. Endring fra i fjor vil være at mobiliseringprosjektet vil ha større fokus på individuell veiledning av de som vurderer eller planlegger å begynne med innlandsoppdrett.
Mer informasjon om dette kommer.

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17