Avvik hos Telemarkrøye

Etter nedslående kontrollresultat har Telemarkrøye jobbet hardt med få lukket alle avvik.

http://ilaks.no/avdekket-en-rekke-avvik-hos-telemarkroye/ 

Foto: Se ilaksreportasje i linken over

Siden ble sist oppdatert: 26. september 2018 - 13:05;