Norsk Røyeforum ble opprettet 21.04.2008 og er en interesseorganisasjon som jobber politisk for å bedre vilkår og tilrettelegging for oppdrett av røye og andre ferskvannsarter i Norge. Forumet er basert på frivillig medlemskap, og er åpen for selskap og enkeltmannsforetak som driver fiskeoppdrett. Videre ønsker foreningen engasjerte privatpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner med interesse i å delta i foreningens arbeid, hjertelig velkommen. Grunnet innlandsregionens satsing på landbasert oppdrett av ferskvannsfisk, og de nylig oppstartede røyeprosjektene har Hedmark Kunnskapspark opprettet denne nye websiden for Norsk Røyeforum for å kunne tilby en oppdatert nyhetstrøm og informasjonskilde til medlemmer og andre interesserte. På denne siden vil du finne informasjon om røya som art, avlsprogrammet Arctic Red, oppdrett, forskning, regelverk, røyeoppskrifter og mye mer. Velkommen, og kontakt oss gjerne! (PS: nettsiden fungerer best i Chrome)

Aktiviteter og nyheter

Bygging av Rendalsfisk forsinket

Rendalsfisk sliter med finansieringen, men er ved godt mot, forteller daglig leder Kjell Karlsen.

https://ilaks.no/rendalsfisk-sliter-med-finansieringen-vi-er-ved-godt-mot/

Bilde: Rendalsfisk

Helgenom-sekvensering av Arktisk røye

Tidligere i år ble Hedmark Kunnskapspark bevilget støtte fra Regionale forskningsfond Innlandet til å lage et genetisk markørpanel for arktisk røye. Dette verktøyet gir mulighet til å rekonstruere fiskenes slektstre, beregne genetisk diversitet og gi en formening om den utvalgte avlskjernen kommer fra mange nok foreldrefisk til å ikke gi innavlsproblematikk ved senere kryssing.

I tillegg til å konstruere dette skal vi gjøre et søk etter noen gener for rask vekst på samme plass i genomet som det er funnet for brunørret. Hvem vet, kanskje vi har flaks?

30 prøver fra fiskene i avlsprosjektet Arctic Red er nå sendt til Norwegian Sequencing Centre, og skal helgenomsekvenseres for å finne genetiske markører (SNPs), hvorpå Centre of Integrative Genetics (Cigene v/ NMBU) skal sette sammen et passende markørpanel.  Andre samarbeidspartnere er Høgskolen i Innlandet, og Aninova AS som skal hjelpe med søket etter vekstgener og analyse av data.

Nå blir det fryktelig spennende å kikke på hva slags genetikk som er kommet med i avlsprosjektet, og om det virkelig går an å selektere fisk for stor vekst på et tidligere tidspunkt gjennom genotyping!

Foto: Biobank. DNA som er sendt til sekvensering.

Charr 2018 ble streamet

Ble det for langt å dra for å være med på  The 9th International Charr Symposium i USA?

Mye ble streamet her, så ny sjanse til å høre foredragene!

Landbasert oppdrett på Fræna– blir det største anlegget i Europa

Fylket gir Salmon Evolution tilsagn om landbasert lakseoppdrett på Fræna. Hvis realisert, blir anlegget det største i verden med en kapasitet på 28 800 tonn laks produsert årlig.

https://ilaks.no/fylket-gir-salmon-evolution-tilsagn-om-landbasert-oppdrett-blir-det-storste-anlegget-i-europa/

Nedgang i sur nedbør truer røya

Vi trodde kanskje at det var sur nedbør som er roten til alt ondt? Nå viser det seg at tiltakene som ble gjort mot sur nedbør, har selv endret vannkvaliteten i flere vassdrag med negative konsekvenser.

http://www.apollon.uio.no/artikler/2018/2_tema_svekketlivsgrunnlag.html 

Røyeutsett i Skibotn

Etter Gyrobehandling av Skibotnregionen er det nå klart for å sette ut 1 år gammel røyeyngel!

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=60522

2018 International Charr Symposium

I år er det nok en gang duket for det internasjonale røyesymposiet som arrangeres annenhvert år. Denne gangen er det lokalisert til Minnesota, inkludert en ekskursjon til et klekkeri på nordkysten!

Klikk på bildet for link

Gjør alt for å redde røyebestanden i Øyangen

På 18 år har røyebestanden i Øyangen sunket med 80%. Nå settes det inn tiltak for å redde den!

NB: betalingsmur- Eidsvoll Ullensaker blad.

http://www.eub.no/nyheter/gjor-alt-for-aa-redde-royebestanden-i-oyangen 

20 millioner til forskning på vannkvalitet!

Toppforskere ved UiA har fått 20 millioner kroner fra Forskningsrådet for å sikre vannkvaliteten i Kristiansand og gjøre det lettere for gartnere å drive fiskeoppdrett på land.

https://www.uia.no/nyheter/flytter-forskningsfronten-fremover

Bilde av fisk i akvaponisk anlegg

Foto: Anette Tjomsland, Nibio

Blir røya døgnvill av vintermørke og midnattsol?

Nei, mener forskerne. Størsteparten av året tikker røyas biologiske klokke og forteller den om det er dag eller natt. Bare noen få uker i året virker det som at røya blir forvirret av det stummende mørket eller den skarpe midnattsola.

https://forskning.no/2018/01/nar-sola-snur-snur-ishavsroya-dognet/produsert-og-finansiert-av/norsk-institutt-for-vannforskning 

Oppskrifter

Flere oppskrifter:

Rakfiskrullader                                 Rakfiskwraps                                             Tradisjonell rakfisk                                 Rakfisksmørbrød med avokado

Varmrøkt røyesalat                          Blomkålsuppe med røkt røye                 Varmrøkt røye                                          Tyttebærgravet røye

Siden ble sist oppdatert: 9. august 2018 - 12:22